Průchod: Branch Economy and Management of Electrical Engineering - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Economy and Management of Electrical Eng.

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Economy and Management of Electrical Eng.
Doporučený průchod: Branch Economy and Management of Electrical Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 6     13101
P AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 4     13113
P AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 5     13116
P AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 5     13116
PO AE1M16LOG Business Logistics 2+2s EN Z,ZK Z 5     13116
PO AE1M16JAK Quality management 2+2s EN Z,ZK Z 5     13116

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 6     13116
P AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 5     13116
P AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 5     13116
PO AE1M16MAV Production Management 2+2s EN Z,ZK L 5     13116
PO AE1M16PMG Project Management 2+2s EN KZ L 5     13116
V   Elective subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 5     13113
P AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 5     13116
P AE1M16IND Individual project 4s EN Z Z 5     13116
P AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 5     13116
PO AE1M16CTR Controlling 2+2s EN Z,ZK Z 6     13116
V   Elective subjects         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.