Průchod: Branch Air and Space Systems - Passage through study, Plán: Cybernetics and Robotics - Air and Space Systems

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Letecké a kosmické systémy

Studijní plán: Cybernetics and Robotics - Air and Space Systems
Doporučený průchod: Branch Air and Space Systems - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 8     13101
P AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 8     13135
PO AE3M14AML Aerodynamics and mechanics of flight 2+2s EN Z,ZK Z 6     13114
V   Elective subjects         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE3M33IRO Intelligent robotics 3P+2C EN Z,ZK L 7     13133
P AE3M99PTO Team Work 1P+3C EN KZ L 6     13133
P AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7     13138
PO AE3M37NAV Navigation 2+2c EN Z,ZK L 6     13137
V   Elective subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6     13135
PO AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 6     13138
P   Project         10      
V   Elective subjects         4      
V   Humanities subjects         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5     13138


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.