Průchod: Obor Inteligentní systémy (STM-A7B) - průchod studiem, Plán: Inteligentní systémy (STM-A7B)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013)

Studijní plán: Inteligentní systémy (STM-A7B)
Doporučený průchod: Obor Inteligentní systémy (STM-A7B) - průchod studiem

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P AD7B01MCS Matematika pro informatiku 14+6 CS Z,ZK Z 6     13101
PO AD7B35MAS Modelování a simulace systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
PO AD7B35PES Programování vestavěných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD7B32KBE Kódy a bezpečnost 14P + 6C CS Z,ZK L 6     13132
PO AD7B33SUI Systémy s umělou inteligencí 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13133
PO AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13135
V   Volitelné předměty         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AD7B31ZZS Základy zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13131
PO AD7B38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 5     13138
P   Projekt         6      
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         10      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.