Průchod: Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem, Plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Biomedicínské inženýrství a informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Biomedicínské inženýrství

Studijní plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství
Doporučený průchod: Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M31ANS Analýza signálů 3P+2C CS Z,ZK Z 6     13131
P A6M33FZG Fyziologie a anatomie 2P+1L CS Z,ZK Z 3     13133
P A6M33LI Lékařská informatika 2P+2C CS Z,ZK Z 5     13133
P A6M33LTE Lékařská terminologie 2S CS Z Z 2     13133
PO A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky 2S CS Z,ZK Z 4     13133
PO A6M33ZPP Základy první pomoci 2S CS Z Z 1 Macků D.   13133
V   Volitelné předměty         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 5     13133
PO A6M31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 5     13131
PO A6M31LET Lékařská technika 3P+3L CS Z,ZK L 6     13131
PO A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2P+0C CS KZ L 2     13133
PO A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 5     13133
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A6M33LEE Lékařská etika 2P+0C CS Z,ZK Z 3     13133
P A6M33MOS Modelování a simulace 2P+2C CS Z,ZK Z 5     13133
P A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 5     13133
PO A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 4     13133
PO A6M34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Husák M.   13134
PO A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J.   13138
V   Projekt         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
P A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2P+2S CS Z,ZK L 4     13133
V   Volitelné předměty         1      


Stránka vytvořena 29.7.2021 19:50:44, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.