Průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Elektrotechnika a management

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2016
Doporučený průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J.   13101
P B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J.   13101
P B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 3     13114
P B0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 4     13116
P   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Hájek P., Tišer J.   13101
P B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koníček P.   13102
P B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 4 Kyncl J.   13115
P B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 6 Hospodka J., Pokorný M.   13131

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hamhalter J.   13101
P B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Koníček P., Kulhánek P.   13102
P B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mach P., Sedláček J.   13113
P B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Lettl J.   13114
P B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.   13117
P B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 4 Janíček V.   13134

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K., Tišer J.   13101
P B1B13VST Výkonové součástky a technologie 3P+2L CS Z,ZK L 5 Mach P., Papež V.   13113
P B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 5 Kobrle P.   13114
P B1B15EN1 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 6 Müller Z.   13115
P B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 5 Kašpar P.   13138
PO B0B16ZPU Základy podnikání 2P+2S CS KZ L 4     13116

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z   4 Osob je mnoho   13000
P B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Gric P., Hájek J.   13113
P B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R.   13115
PO B1B16UEE Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2S CS KZ Z 4 Knápek J.   13116
PO B1B16ZFM Základy finančního managementu 2P+2S CS Z,ZK Z 4     13116
V   Volitelné předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K.   13113
P BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis 15s CS Z L,Z 15     13000
PO B0B16PPP Právo pro podnikání 2P+2S CS KZ L 4 Košík P.   13116
V   Volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.