Průchod: Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony 2016

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektrické stroje, přístroje a pohony

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické stroje, přístroje a pohony 2016
Doporučený průchod: Obor Elektrické stroje, přístroje a pohony - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M13JAS Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13113
P B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mindl P.   13114
P B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.   13114
P B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kyncl J.   13115
P B1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2P+2S CS KZ Z 4     13116
PO B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13114

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 5     13113
P B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J.   13114
P B1M15ENY Elektrárny 2P+2S CS Z,ZK L 5 Müller Z.   13115
P B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R.   13115
PO B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Zděnek J.   13114
PO B1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2P+2L CS Z,ZK L 5     13114

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V.   13113
P B1M14EPT Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13114
P B1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 6     13115
PO B1M14IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4     13114
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         5      


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.