Průchod: Obor Elektronika - průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace - Elektronika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektronika

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Elektronika
Doporučený průchod: Obor Elektronika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 6 Voves J.   13134
P B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P.   13134
P B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J.   13134
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M.   13134
P B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakovenko J., Janíček V.   13134
P B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vítek S.   13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Volitelné odborné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         10      
V   Humanitní předměty         3      
V   Volitelné odborné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.