Průchod: Branch Electronics - Passage through study, Plán: Electronics and Communications - Electronics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektronika

Studijní plán: Electronics and Communications - Electronics
Doporučený průchod: Branch Electronics - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.   13134
P BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 6 Voves J.   13134
P BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hazdra P.   13134
PO BE2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5     13131
PO BE2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Husák M.   13134
PO BE2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Jeřábek V., Prajzler V.   13134

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jakovenko J.   13134
P BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Husák M.   13134
P BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Vítek S.   13137
PO BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 7 Šmíd R.   13138
PV   Compulsory subjects of the programme         5      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? BE2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 5 Janíček V.   13134
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   6 Rund F.   13000
V   Elective subjects         16      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P   Diplomová práce - Diploma Thesis         25      
V   Elective subjects         4      


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.