Průchod: Obor Elektroenergetika - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektroenergetika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika
Doporučený průchod: Obor Elektroenergetika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13113
P BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Mindl P.   13114
P BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.   13114
P BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13115
P BD1M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KS CS KZ Z 4     13116
PO BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5     13115

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5     13113
P BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Lettl J.   13114
P BD1M15ENY Elektrárny 14KP+6KS CS Z,ZK L 5     13115
P BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Procházka R.   13115
PO BD1M15ELS Elektrické světlo 14KP+6KL CS Z,ZK L 5     13115
PO BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5     13115

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Benda V.   13113
P BD1M14EPT Elektrické pohony a trakce 14+6l CS Z,ZK Z 6     13114
P BD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 6 Müller Z.   13115
PO BD1M15IND Projekt magisterský 0+4s CS Z Z 4     13115
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         5      


Stránka vytvořena 30.7.2021 05:53:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.