Skupina předmětů - MVTS4_PC - Povinně volitelné PC-S4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné PC-S4
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 8   Min. předmětů: 0 Role: S4 - Povinně volitelné předměty, doporučení S4
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.

Skupina je podskupinou společné skupiny povinně volitelných předmětů magisterského oboru Výpočetní technika a má charakter doporučení. Proto je předepsané minimum kreditů nastaveno na nulu. Kredity, získané z této skupiny se započítávají do skóre společné nadskupiny povinně volitelných předmětů. Je použita v doporučeném průchodu studiem.


Stránka vytvořena 5.3.2021 07:51:00, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.