Skupina předmětů - MEEMP1 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | P | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 61   Max. kreditů: 61   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 1 4     13116
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13113
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13115
A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13113
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13115


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.