Skupina předmětů - MEEMPO5 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | P | Ř
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 26   Max. kreditů: 26   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13116
A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L 2 5     13116
A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z 3 6     13116


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.