Skupina předmětů - BKMEP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 116   Max. kreditů: 116   Min. předmětů: 22 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 5     13136
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13131
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13137
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 3 4     13116
A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5     13131
A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13138
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13134
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13137
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5     13113


Stránka vytvořena 16.4.2021 15:50:52, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.