Skupina předmětů - MKMEH - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 28   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
A0M16FI2 Filozofie II 2+2s CS Z,ZK L 4 4     13116
A0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2+2s CS Z,ZK L 4 4     13116
A0M16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4 4     13116
A0M16TE1 Teologie 2+2s CS Z,ZK L 4 4     13116


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.