Skupina předmětů - MKMEP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 37   Max. kreditů: 37   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13131
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 4     13132
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13134
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 1 4     13137
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13117
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 2 6     13131


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.