Skupina předmětů - MKMEEM - Ekonomicko managerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Ekonomicko managerské předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 18   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 1 4     13116
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1 5 Hrubá M., Knápek J.   13116
A0M32KMP Komunikační a mediální právo 2P + 2C CS Z,ZK Z 1 4 Brabec Z., Holeček J.   13132


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.