Skupina předmětů - MKMEPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | Ř | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z 2 6     13132
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2P + 2L CS Z,ZK L 2 5     13132
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2P + 2L CS Z,ZK Z 2 5     13132
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2P+2C CS Z,ZK L 3 6     13131
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 3 5     13132


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.