Skupina předmětů - BOIP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | O | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 89   Max. kreditů: 89   Min. předmětů: 14 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13136
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6     13101
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13135
A4B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z 5 7     13133


Stránka vytvořena 17.6.2021 19:50:38, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.