Skupina předmětů - BOIPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | O | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13139


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.