Skupina předmětů - MOIHEM - Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 1 4     13116
A0M16FI2 Filozofie II 2+2s CS Z,ZK L 1 4     13116
A0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2+2s CS Z,ZK L 1 4     13116
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1 5 Hrubá M., Knápek J.   13116
A0M16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 1 4     13116
A0M16TE1 Teologie 2+2s CS Z,ZK L 1 4     13116
A0B04F1 Francouzský jazyk 1 2C   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04JAP2 Japonština 2 2C   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04JAP Japonština 2C   Z *   2 Saláková D.   13104
A0B04N1 Německý jazyk 1 2C   Z *   2 Lisá D.   13104
A0B04TOEFL TOEFL 4C   Z L   4     13104
A0B16FIL Filozofie 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A0B16MPL Manažerská psychologie 2+0s   ZK Z,L   2     13116
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví 3P + 0S CS KZ Z   4 Hájek J.   13132
A6M33KSY Kognitivní systémy 2P+1C CS KZ Z   4 Štěpánová K., Vavrečka M.   13133
A7B39GRT Grafická tvorba 2P+2S CS KZ Z,L   5     13139
A4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z   4     13139
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.