Skupina předmětů - MOIPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M36PAH Plánování a hry 2P+2C   Z,ZK L 2 6     13136
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C   Z,ZK Z 3 6     13136
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A4M33AU Automatické uvažování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136


Stránka vytvořena 22.1.2021 09:50:25, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.