Skupina předmětů - MOIPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | M | N | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13139
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6     13139
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK L 2 6     13139
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13139
A4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13139


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.