Skupina předmětů - BKYREP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | L | M | O | P | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 118   Max. kreditů: 118   Min. předmětů: 20 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3B01MA1 Mathematics 1 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE3B99RO Robots 1P+3L EN KZ Z 1 5     13135
AE0B36PR1 Programming 1 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Mannová B.   13136
AE0B01LGR Logic and Graph Theory 3+2 EN Z,ZK L 2 6     13101
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 2 5     13133
AE0B36PR2 Programming 2 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Jelínek I.   13136
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information 4+2 EN Z,ZK Z 3 6     13101
AE0B16EPD Business economics 2+2s EN KZ Z,L 3 4     13116
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements 4P+2C EN Z,ZK Z 3 8     13131
AE0B35SPS Computer Systems Structures 3P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3P+2C EN Z,ZK L 4 6     13133
AE3B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 4 7     13135
AE3B38SME Sensors and Measurement 3P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 5 2     13116
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks 4P+2L EN Z,ZK Z 5 7     13138


Stránka vytvořena 14.6.2021 19:51:00, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.