Skupina předmětů - BETV - Physical Training

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Physical Training
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 8   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B03TV3 Tělesná výchova 3 2s CS Z Z   1     13000
A0B03TV4 Tělesná výchova 4 2s CS Z L   1     13000
A0B03TV5 Tělesná výchova 5 2s CS Z Z   1     13000
A0B03TV6 Tělesná výchova 6 2s CS Z L   1     13000
03TV Tělesná výchova 2s   Z Z,L   1     13000


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.