Skupina předmětů - BKYREJKA - English language courses

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: English language courses
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B04A0Z Anglický jazyk 0-1 2s   Z Z   0     13104
A0B04A0L Anglický jazyk 0-2 2s   Z L   0     13104
A0B04A1Z Anglický jazyk 1-1 2C   Z Z   0     13104
A0B04A1L Anglický jazyk 1-2 2C   Z L   0     13104
A0B04A2Z Anglický jazyk 2-1 2C   Z Z   0     13104


Stránka vytvořena 27.7.2021 15:51:12, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.