Skupina předmětů - BEEMEH - Humanities subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | H | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanities subjects
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 26   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
AE0B16ET1 Ethic 2+2s EN KZ L 4 4     13116
AE0B16HI1 History I 2+2s EN KZ Z 4 4     13116
AE0B16HT1 History of science and technology 1 2+2s EN KZ Z 4 4     13116
AE0B16FI1 Philosophy I 2+2s EN KZ Z,L 4 4     13116
AE0B16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z 4 4     13116


Stránka vytvořena 30.7.2021 05:53:52, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.