Skupina předmětů - BEEMEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | E | I | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 23 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2s CS Z Z 1 2     13114
AE1B16MME Macro and Microeconomics 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 1 2     13116
AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Mannová B.   13136
AE1B13PPS Industrial computer systems 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1B15MAA Mathematic Applications 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13115
AE1B31EOS Electrical circuits 3P+2S EN Z,ZK L 2 6     13131
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN KZ L 2 5     13138
AE1B14SP1 Electric Machinery and Apparatus 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AE1B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13115
AE1B17EMP Electromagnetic Field 2p+2c EN Z,ZK Z 3 5     13117
AE1B37KEL Communication and Electronics 2P+2L EN KZ Z 3 4 Dobeš J.   13137
AE1B14VE1 Power Electronics 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5     13114
AE1B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13115
AE1B14PO1 Electric Drives and Traction 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 6     13114


Stránka vytvořena 27.7.2021 17:50:33, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.