Skupina předmětů - BKMEEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 118   Max. kreditů: 118   Min. předmětů: 23 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE0B36PRI Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5 Mannová B.   13136
AE2B99KAM Communication and Multimedia 2+2c EN Z Z 1 5     13137
AE2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines 2p+2s EN Z,ZK L 2 5     13117
AE2B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13131
AE2B34ELP Electron Devices 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13134
AE2B99SAS Signals and systems 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13137
AE0B16EPD Business economics 2+2s EN KZ Z,L 3 4     13116
AE2B31ANO Analog Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5     13131
AE2B32DAT Data networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 3 5     13132
AE2B99DIT Digital Engineering 2P + 2L EN Z,ZK L 3 5     13132
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13138
AE0B16PRS Presentation skills 2s EN Z Z,L 4 2     13116
AE2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links 2+2s EN Z,ZK L 4 6     13117
AE2B99KOS Communication Systems 2P + 2L EN Z,ZK L 4 6     13132
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13134
AE2B37MMT Multimedia Technology 2+2L EN Z,ZK L 4 6     13137
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 5 5     13113


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.