Skupina předmětů - BKMEEPRO - Project I

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Project I
Min. kreditů: 3   Max. kreditů: 3   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE2B17IN1 Individual Project 3s EN KZ Z 3 3     13117
AE2B31IN1 Project I.   EN KZ Z 3 3     13131
AE2B32TPR Team Project 0P + 3C EN KZ Z 3 3     13132
AE2B34IN1 Individual project 4C   KZ Z 3 3     13134
AE2B37IN1 Individual Project I 3S EN KZ Z 3 3     13137


Stránka vytvořena 28.7.2021 07:50:48, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.