Skupina předmětů - BOIEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | O | R
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4B17EAM Electromagnetism 2p+2c EN Z,ZK Z 3 6     13117
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3P+2C EN Z,ZK L 4 6     13133
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE4B38NVS Embedded Systems Design 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE4B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z 5 6     13132
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 5 6     13135


Stránka vytvořena 14.4.2021 05:51:21, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.