Skupina předmětů - BOIEPO2 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | F | I | N | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE4B01NUM Numerical Analysis 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13101
AE4B33OSS Operating Systems and Networks 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4B33DS Database Systems 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 4 6     13136
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 5 6     13133


Stránka vytvořena 18.6.2021 19:51:03, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.