Skupina předmětů - MEEMEP1 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | H | M | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 61   Max. kreditů: 61   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
AE0M16EKE Economy of Power Industry 2+2s EN KZ Z 1 4     13116
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13115


Stránka vytvořena 15.6.2021 05:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.