Skupina předmětů - 2018_SPACEMASTER_PV - Compulsory optionally subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory optionally subjects
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 41   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M35SIS Swedish for International Students 1 2P+2S CS Z,ZK Z 1 3     13135
BE3M35ELS Electronics in Space 2P+2S EN Z,ZK L 2 8     13135
BE3M35PAT Polar Atmosphere 2P+2S EN Z,ZK L 2 8     13135
BE3M35PSA Propulsion with Space Applications 2P+2S EN Z,ZK L 2 7     13135
BE3M35SPC Space Communication 2P+2S EN Z,ZK L 2 8     13135
BE3M35SPS Spacecraft Subsystems 2P+2S EN Z,ZK L 2 7     13135


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.