Skupina předmětů - 2021_MEKPV8B - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | I | O | P | S | Š | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M01TIK Teorie informace a kódování 3P+1C CS Z,ZK L 2,4 6 Hamhalter J.   13101
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 2,4 6 Pechač P.   13117
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK L 2,4 6 Boháč L., Vaněk T.   13132
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 2,4 6 Hurák Z.   13135
B2M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 2,4 6 Skalický P.   13137
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 3 6 Hampl P.   13132
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Hlaváč V.   13133
B4M33SSU Statistické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Sojka M.   13135

Specializace Komunikace a zpracování informace (KZI)


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.