Skupina předmětů - MIBPV1 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | I | M | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 8   Max. kreditů: 44   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124INBB Integrované navrhování budov 2P+1C CS Z,ZK   1 4 Hájek P.   11124
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2P CS KZ Z 1 4 Garlík B.   11125
125ESBB Energetické systémy budov 1 2P CS ZK Z 1 4     11125
2152038 Zdroje a přeměny energie 3P+1C CS KZ * 1 4     12115
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 1 4 Matuška T.   12116
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ Z 1 4     13115
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 1 4 Kašpar P.   13138


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.