Skupina předmětů - MIBPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | O | P | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 68   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
124ST2 Stavebně tepelná technika 2 2P CS KZ   2 4     11124
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2P CS ZK L 2 4 Kabrhel M.   11125
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2P CS KZ L 2 4 Koubková I.   11125
2162114 Vytápění 2P+1C CS KZ * 2 4     12116
2162115 Vzduchotechnika 2P+1C CS KZ * 2 4     12116
A5M02AKA Akustické aplikace 2P+2L   KZ L 2 4 Jiříček O.   13102
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 3P+1L CS KZ L 2 4     13113
A5M13VSO Využití solární energie 1P+1L CS KZ L 2 4     13113
A5M14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky 2+1L CS KZ L 2 4     13114
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence 3P+1C CS KZ L 2 4     13133
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 2 4 Bouřa A.   13134
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy 2P+2C   Z,ZK L 2 4     13135
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ L 2 4 Mlejnek P.   13138


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.