Skupina předmětů - BOIPO1-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | N | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13117
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13134
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135


Stránka vytvořena 30.7.2021 19:50:47, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.