Skupina předmětů - BOIPO2-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | F | O | R | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13133


Stránka vytvořena 5.8.2021 19:50:41, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.