Skupina předmětů - BEEMH-K - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
AD0B16ET1 Etika 14+6s CS KZ L 4 4     13116
AD0B16FI1 Filozofie I 14+6s CS KZ Z,L 4 4     13116
AD0B16HI1 Historie I 14+6s CS KZ Z 4 4     13116
AD0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 14+6s CS KZ L 4 4     13116
AD0B16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 4 4     13116


Stránka vytvořena 5.8.2021 19:50:41, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.