Skupina předmětů - BEEMP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | M | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 23 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 1 2     13114
AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13136
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 2 6     13101
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 2 6     13115
AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 2 6     13131
AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 2 5     13138
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 3 6     13114
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13115
AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13117
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 4 5     13114
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 4 6     13115
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13114


Stránka vytvořena 29.7.2021 19:50:44, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.