Skupina předmětů - BEEMVOLPRE-K - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 1 7     13101
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 1 5     13135
AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 1 5     13137
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14KP+3KL CS Z,ZK L   4     13113
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK Z,L   4     13113
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KC CS Z,ZK L   5     13113
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L   4     13113
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14+6L CS Z,ZK L   5     13114
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6L CS Z,ZK L   4     13114
AD0B14SPP Senzory pro pohony 14+6L CS Z,ZK Z   4     13114
AD0B14TDO Technická dokumentace 7+6L CS KZ Z   3     13114
AD0B14TME Technická mechanika 14+6s CS Z,ZK L   4     13114
AD0B15EIN Elektrické instalace 14+6L CS Z,ZK L   4     13115
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z   5     13115
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK Z   4     13115
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 14KP+6KC CS Z,ZK L   4     13134
AD7B36TS1 Základy testování software 14KP+6KC CS KZ Z   5     13136
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 2 8     13101
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 2 7     13101
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13117
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13131
AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13134
AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13137
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13117
AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5     13131
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 3 8     13131
AD2B32DAT Datové sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD2B99DIT Digitální technika 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13134
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 3 5     13138
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 4 6     13117
AD2B99KOS Komunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK L 4 6     13132
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 5     13133
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD3B33ROB Robotika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13133
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13134
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13135
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 4 7     13135
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 4 6     13137
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13139
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 5     13113
AD2B17OKS Optické komunikační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 5 6     13117
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13117
AD2B31HPM Hardware pro multimédia 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13131
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13131
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32SOS Síťové operační systémy 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32TSI Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 5 7     13133
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13133
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 14+6s CS Z,ZK Z 5 6     13137
AD2B37ZST Základy studiové techniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6 Bernas M.   13137
AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 5 6     13138
AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6 6     13114
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření 14+6L CS Z,ZK Z 6 6     13117
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13131
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí 14P + 6C CS Z,ZK L 6 6     13132
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13135

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 29.7.2021 19:50:44, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.