Skupina předmětů - BKMEP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | K | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 118   Max. kreditů: 118   Min. předmětů: 23 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13136
AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 1 5     13137
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13117
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13131
AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13134
AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13137
AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5     13131
AD2B32DAT Datové sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD2B99DIT Digitální technika 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 3 5     13138
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 4 6     13117
AD2B99KOS Komunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK L 4 6     13132
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13134
AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 4 6     13137
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 5     13113


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.