Skupina předmětů - BKMEVOLPRE-K - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 1 7     13101
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 1 2     13114
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 1 5     13135
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14KP+3KL CS Z,ZK L   4     13113
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK Z,L   4     13113
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KC CS Z,ZK L   5     13113
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L   4     13113
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14+6L CS Z,ZK L   5     13114
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6L CS Z,ZK L   4     13114
AD0B14SPP Senzory pro pohony 14+6L CS Z,ZK Z   4     13114
AD0B14TDO Technická dokumentace 7+6L CS KZ Z   3     13114
AD0B14TME Technická mechanika 14+6s CS Z,ZK L   4     13114
AD0B15EIN Elektrické instalace 14+6L CS Z,ZK L   4     13115
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z   5     13115
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK Z   4     13115
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 14KP+6KC CS Z,ZK L   4     13134
AD7B36TS1 Základy testování software 14KP+6KC CS KZ Z   5     13136
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 2 8     13101
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 2 7     13101
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 2 6     13101
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 2 6     13115
AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 2 6     13131
AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 2 5     13138
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 3 6     13114
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13115
AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13117
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13117
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 3 8     13131
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13134
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 4 5     13114
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 4 6     13115
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6s CS Z,ZK L 4 5     13115
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 5     13133
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD3B33ROB Robotika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13133
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13135
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 4 7     13135
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13139
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13114
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 5 5     13114
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 5 7     13133
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13133
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135
AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 5 6     13138
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 14KP+6KL CS Z,ZK L 6 5     13113
AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6 6     13114
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13135

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.