Skupina předmětů - MKMEEM-K - Ekonomicko managerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Ekonomicko managerské předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 14   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14+6s CS KZ Z 1 4     13116
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD0M16MGM Management 14+6s CS Z,ZK Z,L 1 5     13116


Stránka vytvořena 5.3.2021 17:50:42, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.