Skupina předmětů - MEEMPO4-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | M | R | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 31   Max. kreditů: 31   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1M16DES Dopravní energetické systémy 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16VEN Výroba energie 14+6s CS KZ Z 1 5     13116
AD1M16EUE Ekonomika užití energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16MEE Management výroby energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 3 6     13116
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 3 5     13116


Stránka vytvořena 4.8.2021 05:51:35, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.