Skupina předmětů - MEEMP1-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | P | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 61   Max. kreditů: 61   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 14+6L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14+6s CS Z,ZK Z 1 4     13114
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14+6s CS KZ Z 1 4     13116
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13114
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13115
AD1M15TVN Technika vysokých napětí 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13115
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5     13113
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AD1M15ENY Elektrárny 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13115


Stránka vytvořena 9.4.2021 19:51:03, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.