Skupina předmětů - MEEMP2-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 50   Max. kreditů: 50   Min. předmětů: 10 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1M01MPE Matematika pro ekonomiku 28+6 CS Z,ZK Z 1 6     13101
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14+6c CS Z,ZK Z 1 4     13114
AD1M16FIU Finanční účetnictví 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16MAR Marketing 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16FIM Finanční management 14+6c CS Z,ZK L 2 6     13116
AD1M16OVY Operační výzkum 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21+3s CS Z,ZK Z 3 5     13116
AD1M16SIR Systémové inženýrství 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13116
AD1M32TSY Telekomunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 4     13132


Stránka vytvořena 4.8.2021 07:50:58, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.