Skupina předmětů - MOIVOLPRE - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | E | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L   4     13117
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Pošík P.   13133
A6M33KSY Kognitivní systémy 2P+1C CS KZ Z   4 Štěpánová K., Vavrečka M.   13133
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A6M33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L   5     13133
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS KZ Z   4     13133
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN KZ Z   4     13133
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací 1P+1C CS Z Z   3 Šedivý J.   13133
A4M36BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A0M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S   Z,ZK L   4     13136
A6M33BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L   5     13136
A4M36ISS Integrace Služeb Softwarových Systémů 0P+20C CS KZ L   4     13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L   2 Šišlák D.   13136
A4M36JEE Pokročilá laboratoř Java EE 4P+4S   KZ Z   4     13136
A4B36ACM Seminář ACM z algoritmizace 0P+3C CS KZ Z,L   4     13136
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Zoubek B.   13136
A4M33BDT Technologie pro velká data 1P+1C CS KZ L   3     13136
B4M36NLP Úvod do zpracování přirozeného jazyka 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13136
A7B36TS1 Základy testování software 2P+2C CS KZ Z   5     13136
AE4M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK L   6     13139
BE0M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Sloup J.   13139
A0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 4L CS KZ L   6     13139
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 0P+4L CS KZ L   6 Berka R.   13139
A0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z   6     13139
B0M39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2P+2L CS KZ Z   6 Berka R.   13139
A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z   4     13139
B4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z   4 Sloup J.   13139
A4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L   4     13139
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu 2P+1C   Z,ZK L   4 Sýkora D.   13139
A4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L   6     13139
B4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L   6 Felkel P.   13139
A4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z   4     13139
B4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z   6     13139
A4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK L   6     13139
B4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Havran V.   13139
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2P+2C CS KZ L   4     13139
A4M33RPR Řízení projektů 1+1c CS KZ Z   3 Náplava P.   13393
AE0M99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L   2 Jakovenko J., Jelínek I.   13922
AE0M99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L   4 Jakovenko J., Jelínek I.   13922
AE0M99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L   6 Jakovenko J., Jelínek I.   13922

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 26.2.2021 17:50:51, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.