Skupina předmětů - BKMEPRO2 - Projekt II

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Projekt II
Min. kreditů: 3   Max. kreditů: 3   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A2B17IN2 Projekt individuální 0+4s CS KZ Z 5 3     13117
A2B31IN2 Projekt II.   CS KZ Z 5 3     13131
A2B32IND Individuální projekt 0P + 4S CS KZ Z,L 5 3     13132
A2B34IN2 Projekt individuální 4L   KZ Z 5 3     13134
A2B37IN2 Projekt individuální II 4s CS KZ Z 5 3     13137


Stránka vytvořena 15.6.2021 05:51:32, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.