Skupina předmětů - BSTMPRO-K - Projekt

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Projekt
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD7B16PRO Semestrální projekt 0+15s CS KZ Z 5 6     13116
AD7B33PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 5 6     13133
AD7B35PRO Semestrální projekt 15S CS KZ Z 5 6     13135
AD7B36PRO Semestrální projekt 0P+5S CS KZ Z 5 6     13136
AD7B38PRO Semestrální projekt 0P+6C CS KZ Z 5 6     13138
AD7B39PRO Semestrální projekt 5S CS KZ Z 5 6     13139


Stránka vytvořena 2.8.2021 15:50:57, semestry: L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.